Visa Master Add Apple pay

visa-master-add-apple-pay

Team có dòng thẻ Master mới add được Apple Pay. Thẻ US mà add được Apple Pay Việt Nam nên tụi mình nghĩ sẽ add được cả US.

Dành phần quà tặng nhỏ cho người hoàn thành khảo sát này và người bạn được mời tham gia khảo sát.

Bạn dùng Visa/master apple pay để làm…
0

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top