mekong-tmail-api

Trải nghiệm Mekong Tmail 500 threads/luồng

Hôm qua tụi mình đã thành công với server mới cho công suốt 500 máy hoạt động cùng 1 lúc.
Nhiều anh em đang muốn build riêng hệ thống Tmail như thế này nên team mở bản dùng thử cho anh em.
Mời anh em điền email và nhận hướng dẫn

Đăng kí trải nghiệm API Tmail 500 threads
Shopping Cart
Scroll to Top